Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo

2 czerwca 2017 r. o godzinie 09:00
nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, natomiast 12 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Od 13 czerwca 2017 roku od godziny 08:00 rozpocznie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. Na tym etapie rekrutacji rodzice dzieci, które nie dostały się do wybranych przedszkoli w rekrutacji podstawowej oraz rodzicie dzieci, które dotychczas nie brały udziału w rekrutacji, będą mogli składać, za pośrednictwem systemu elektronicznego,  wnioski do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, w których pozostały jeszcze wolne miejsca, do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godziny 16:00.

Tych z Państwa, którzy chcą, aby ich dziecko/dzieci wzięło/-y udział w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2017/2018, zapraszamy na stronę:

https://uzupelniajaca-katowice.nabory.pl

Na podanej stronie, w wyżej wymienionym terminie, znajdą Państwo również oferty placówek oraz  informacje o wolnych miejscach w rekrutacji uzupełniającej. 


UWAGA:

1.  w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018 o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego, dla  którego organem prowadzącym jest miasto Katowice może decydować kolejność zgłoszeń z uwagi na harmonogram prac komisji rekrutacyjnych w danym przedszkolu;

2.  w związku z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, organ prowadzący przedszkola publiczne ma obowiązek  zapewnić miejsce wszystkim dzieciom 6-letnim, które muszą odbyć roczne obowiązkowe przygotowanie  przedszkolne oraz wszystkim chętnym do realizowania wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku od 5-3 lat oraz biorąc pod uwagę liczbę dzieci niezakwalifikowanych w rekrutacji podstawowej, wszystkich rodziców dzieci 2,5 letnich, którzy chcą zapisać swoje dzieci do przedszkoli miejskich na terenie miasta Katowice na rok szkolny 2017/2018 zapraszamy do wzięcia udziału w naborze tradycyjnym (wnioski składane bezpośrednio u dyrektora wybranej placówki przedszkolnej) począwszy od dnia 1 września 2017 r. do przedszkoli, w których pozostaną jeszcze wolne miejsca po rekrutacji uzupełniającej.


Należy przypomnieć, że po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego (rekrutacja podstawowa i uzupełniająca) zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego podejmuje dyrektor przedszkola na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, złożonego przez rodziców do wybranego przedszkola,bez pośrednictwa systemu elektronicznego. System ten od momentu zakończenia naboru uzupełniającego nie będzie już aktywny.
Rekrutacja ID: 112; Wersja: 7.103.284.1126 Harmonogram ID: 262;