Szanowni Państwo


07.05.2015 r. roku  od godziny 15:30 do 08.05.2015 r. do godziny 15:30 nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola/oddziału „0” w szkole podstawowej.

Od 08.05.2015 roku od godziny 15:30 do 31.08.2015 roku do godziny 15:30 trwa rekrutacja uzupełniająca.

Tych z Państwa, którzy chcą, aby ich dziecko/dzieci wzięło/-y udział w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do przedszkoli publicznych oraz oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2015/2016, zapraszamy na stronę:
https://uzupelniajaca-katowice.nabory.pl 

Na wyżej wymienionej stronie znajdą również Państwo oferty placówek oraz  informacje o wolnych miejscach w rekrutacji uzupełniającej.