Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Państwo

2 czerwca 2017 r. o godzinie 09:00
nastąpi publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, natomiast 12 czerwca 2017 r. o godzinie 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Od 13 czerwca 2017 roku od godziny 08:00 rozpocznie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA. Na tym etapie rekrutacji rodzice będą mogli składać, za pośrednictwem systemu elektronicznego,  wnioski do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godziny 16:00.

Tych z Państwa, którzy chcą, aby ich dziecko/dzieci wzięło/-y udział w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2017/2018, zapraszamy na stronę:

https://uzupelniajaca-katowice.nabory.pl

Na podanej stronie, w wyżej wymienionym terminie, znajdą Państwo również oferty placówek oraz  informacje o wolnych miejscach w rekrutacji uzupełniającej. 


UWAGA: w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2017/2018 o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest miasto Katowice może decydować kolejność zgłoszeń z uwagi na harmonogram prac komisji rekrutacyjnych w danym przedszkolu.


Należy przypomnieć, że po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego (rekrutacja podstawowa i uzupełniająca) zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego podejmuje dyrektor przedszkola na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, złożonego przez rodziców do wybranego przedszkola,bez pośrednictwa systemu elektronicznego. System ten od momentu zakończenia naboru uzupełniającego nie będzie już aktywny.
Rekrutacja ID: 112; Wersja: 7.102.280.1048 Harmonogram ID: 256;