14 kwietnia 2014 roku  o godzinie 9:00 nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Od 15 kwietnia 2014 roku od godziny 9:00 do 31 sierpnia 2014 roku do godziny 23:59 trwa rekrutacja uzupełniająca.

Tych z Państwa, którzy chcą, aby ich dziecko/dzieci wzięło/-y udział w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ do przedszkoli publicznych oraz oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, na rok szkolny 2014/2015, zapraszamy na stronę:
https://uzupelniajaca-katowice.nabory.pl