Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 jeszcze się nie rozpoczęła.